Domenii de Expertiză

Cabinetul nostru de avocat vă oferă servicii de consiliere, asistență juridică și reprezentare la cel mai înalt grad de profesionalism în urmatoarele sfere legislative:

Dreptul Familiei

• Divorț
• Partaj
• Pensii de întreținere
• Stabilirea sau tăgăduirea paternităţii
• Stabilirea programului de vizită
• Încredințare minori
• Evacuare
• Obţinere ordine de protecţie
• Asistare în procedura de mediere

Drept Civil

• Proprietăți imobiliare
• Dreptul de folosință
• Partaje
• Granituiri
• Moșteniri
• Acțiuni în revendicare imobiliară
• Anulări de contracte de vânzare imobile către chiriași
• Ieșiri din indiviziune
• Evacuare

Executare Silită

• Recuperare debite și credite
• Asistenta debitori
• Recuperări de bunuri încasări de creanțe
• Asistență pentru licitații și evacuări
• Reprezentare în instanță pentru: contestații la executare, plângeri penale, plăngeri la Cartea Funciară și orice acțiuni de anulare a titlurilor executorii (contract de împrumut, certificat de moștenitor, testament, contract de vânzare-cumpărare etc.)

Drept Comercial și
Drept Societar
(Societăți Comerciale)

Cabinetul nostru de avocat se implică activ nu numai în domeniul litigiilor, ci și în cel al consultanței juridice, în negocierile comerciale și concilieri. Este un avantaj pentru firmele din județ, cu privire la existența unui astfel de cabinet în preajma lor, prin prisma încheierii unor contracte lunare de asistență juridică, cu onorarii extrem de rezonabile. Prin intermediul acestor contracte, departamentele juridice ale firmelor sunt degrevate de anumite activități, mai ales ca au un rol preventiv în eventualitate unor litigii sau chiar în fazele premergătoare, ca cel al concilierilor. Important este că toate aceste cheltuieli sunt deductibile pentru sistemul lor contabil.

Mediere și conciliere

Ce este de fapt medierea? Este o formă simplă, de stingere a conflictelor, care se produce fără a mai ajunge în fața instanței. Un proces mult mai simplu, mai ieftin, mai curat din punct de vedere al "rufelor spălate". Nimeni nu este obligat să apeleze la mediere, dar oricine poate afla avantajele acestei proceduri, participând gratuit la ședința prealabilă de informare.

Diverse

• Redactări de tranzacții
• Legalizări de semnătură și dare de dată certă, redactări de statute, contracte de societate și de asociere, acte adiționale.
• Înființări și dizolvări de fundații și asociații non-profit, asociații de proprietari, etc.
• Procedura somației și a ordonanței de plată.
• Întocmirea de notificări, somații și adrese.
• Mediere, tranzacții în faza procesuală și post procesuală.

Aveți întrebări?
Nu ezitați să ne contactați la nr. 0740.571.178.


Date de Contact